Flora

De laatste jaren hebben wij nog meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van onze natuur. Diversiteit in flora & fauna staat hoog op de agenda. Met het plaatsen van ecorails, nestkasten, een insectenhotel en valkentorens hebben we een mooi aantal bijzondere plant- en diersoorten erbij gekregen. 
Met name deze (planten)soorten zijn uniek in dit gebied:

Dubbelkelk
Galega
Grauwe abelen
Moeraswespenorchis
Rietorchis

Fauna