Local Rules

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS

Zie mededelingenbord bij hole 1 of bekijk hier

Algemene informatie

BUITEN DE BAAN is gemarkeerd door houten palen met een witte band:

Tulpenlus: Voor spelers van hole 7 is hole 9 buiten de baan.
Dijklus: Voor spelers op hole 1 is de driving range (palen aan de baanzijde) buiten de baan. Voor spelers van hole 3 zijn hole 1 en 2 buiten de baan. Voor spelers op hole 5 is hole 6 buiten de baan. 

INTERNE BUITEN DE BAAN PALEN zijn vaste obstakels voor spelers op Dijklus hole 1, hole 2 en hole 6 en Tulpenlus hole 7, dit zijn tevens de hindernispalen (losse obstakels) voor spelers op hole 9. 

DROPPINGZONES DIJKLUS:
Hole 7, achter laatste bunker & hole 9, op heuvel naast pad. Indien de bal in de hindernis ligt of het is bekend of praktisch zeker dat een bal die niet gevonden is daar in ligt, mag de speler handelen volgens regel R.17.1,a.b. of als extra mogelijkheid met 1 strafslag een bal droppen in de droppingzone.

BESCHERMING jonge bomen/struiken/bloemperken GUR (R.16.1) verplicht te ontwijken. Jonge aanplant gemarkeerd met blauwe palen of blauwe linten / G.U.R.(R.16.1) Bloemperken en perken met jonge aanplant gemarkeerd met blauwe palen of blauwe linten. 

INTEGRAAL DEEL VAN DE BAAN (r.8.1a): Schelpengebieden (wasteland) op hole 6 en hole 8 van de Dijklus en op hole 9 van de Tulpenlus & houten beschoeiing langs de waterhindernis. 

VASTE OBSTAKELS (R.16.1): Alle verharde paden / schuilhutten / toiletten / aangepaalde bomen.

STRAF VOOR OVERTREDING: De algemene straf (2 slagen) bij Strokeplay: Verlies van de hole. Matchplay: bij 2e overtreding DQ. 

ALGEMEEN: Afstandpalen zijn groen met witte strepen. Elke streep betekent 50m tot midden green. Pinpositie op mededelingenbord bij begin van de lus.

OMGANGSVORMEN:

 • Herstel pitchmarks, pitchvork verplicht.
 • Bunker netjes aangeharkt achterlaten.
 • Plaggen terugplaatsen en druk ze goed aan, ook op de afslagplaats.
 • Vlot speeltempo en aansluiting houden met de groep ervoor of doorlaten.

BAANREGLEMENT

 • Rij nooit met trolley of handicart tussen bunker en de green.
 • Verboden om Driving range ballen te gebruiken in de baan.
 • Gebruik van mobiele telefoon alleen voor noodgevallen.
 • Draag gepaste kleding, golfschoenen zijn verplicht.
 • Volg de aanwijzingen van de Marshall en het baanpersoneel op.
 • Greenkeepers en ander baanpersoneel hebben altijd voorrang op de baan.

Bij noodgevallen: bel de receptie  0224-540216 / 06-2227 0101

 

VASTE PLAATSELIJKE REGELS

Over buiten de baan,  droppingzones, bescherming jonge aanplant, integraal deel van de baan, obstakels en nog meer...

BUITEN DE BAAN
Buiten de baan (R.18.a) is gemarkeerd door witte- of houtenpalen met een witte band. En loopt bij de Tulpenlus aan de binnenzijde van het meer rechts van hole 1, de binnenzijde van de sloten hole 2, 3 en 4, tot het gemaal bij hole 4 hierna aan de overkant van de sloot bij hole 5, 6 en 8.

Bij de Dijklus de binnenzijde van de sloten hole 3, 4 en linkerkant van hole 7, en aan de overkant van het water bij green hole 7 en aan de linkerkant van hole 8.
Met uitzondering van de:

 • Tulpenlus - de hindernis rechts naast de chipping-green aan het begin van hole 1.
 • Dijklus - de algemeen gebied zijde (baanzijde) van de drivingsrange palen op hole 1,
  - de links van de hole gelegen hindernis(waterkant) aan het begin van hole 3 (tot na het bruggetje) .

INTERNE BUITEN DE BAAN (R.18.a)
De interne buiten de baan (R.18.a) is gemarkeerd door witte- of houtenpalen met een witte band.

Dijklus

 • Hole 1 en 2 zijn buiten de baan voor spelers van hole 3.
  Dit eindigt na de bunker, naast de green van hole 3.
 • Hole 6 is buiten de baan voor spelers van hole 5.
  Dit eindigt na de (water)hindernis tussen hole 5 en 6.

De interne buiten de baan palen zijn vaste obstakels voor spelers op hole 1, 2 en 6.

Tulpenlus

 • Hole 9 is buiten de baan voor spelers van hole 7.
  De interne buiten de baan palen op hole 9 van de Tulpenlus zijn tevens hindernis palen (rood). Dit zijn losse obstakels voor spelers van hole 9.

De interne buiten de baan aanduiding palen zijn GEEN vaste obstakels (conform de “definitie” van buiten de baan palen) voor de spelers op:

 • Hole 3 en 5 (Dijklus)
 • Hole 7 (Tulpenlus)

DROPPINGZONES 

Dijklus

 • Hole 7, Dijkhole: droppingzone ligt links achter de laatste bunker van de hole.
  Indien de bal over de dijk in de hindernis (rood) ligt of het is bekend of praktisch zeker dat een bal die niet gevonden is daarin ligt, mag de speler:

- Handelen volgens R.17.1, a.b.
- Als extra mogelijkheid, met 1 strafslag een bal droppen in de droppingzone (DZ).
De droppingzone (DZ) is het kort gemaaide gras tussen de bordjes DZ .
 

 • Hole 9, droppingzone ligt op de heuvel rechts van de waterhindernis.
  Indien de bal in de hindernis (geel) ligt of het is bekend of praktisch zeker dat een bal die niet gevonden is daarin ligt, mag de speler:

Handelen volgens R.17.1, a.b.
Als extra mogelijkheid, met 1 strafslag een bal droppen in de droppingzone (DZ).
De droppingzone (DZ) is het kort gemaaide gras tussen de bordjes DZ .

BESCHERMING JONGE BOMEN/STRUIKEN/BLOEMPERKEN G.U.R. (R.2.3)

 • Jonge aanplant gemarkeerd met blauwe palen of blauwe linten.
 • Bloemperken en perken met jonge aanplant gemarkeerd met blauwe palen of blauwe linten.

In geval van belemmering is de speler verplicht deze te ontwijken volgens R.16.1a.

INTEGRAAL DEEL VAN DE BAAN (R.8)

 • Schelpen gebieden (wasteland) op hole 6 en hole 8 van de Dijklus en op hole 9 van de Tulpenlus.
 • Houten beschoeiing langs de waterhindernis.
 • De houtwallen op de Tulpenlus hole 6, en op de Dijklus hole 6.

In geval van belemmering;   

- moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt,
- of de bal wordt onspeelbaar verklaard.

VASTE OBSTAKELS (R.8.1a)

 • Alle verharde paden.
 • Schuilhutten/toiletten.
 • Aangepaalde bomen.
 • Sproeikoppen en drainageputten.

Bij belemmering kan men ontwijken volgens R.16.1a of de bal spelen zoals hij ligt.

 

Straf voor overtreding van boven genoemde vaste plaatselijke regels;

Matchplay – verlies van de hole:
Strokeplay – algemene straf (2 slagen).

 

AFSTANDMETERS EN ONGEBRUIKELIJKE UITRUSTING

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter.

Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden bijvoorbeeld:

 • helling;
 • windsnelheid;
 • windrichting;
 • advies over clubkeuze (tenzij deze keuze voor de ronde is verkregen);

dan overtreedt hij Regel 4-3a. Uitzondering: apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

Straf voor 1e overtreding

Matchplay – verlies van de hole: Strokeplay – algemene straf (2 slagen).
Voor elk volgende overtreding volgt diskwalificatie